Zwemmer in zee in levensgevaar en zwaar onderkoeld

  • Bericht auteur:

Zaterdagmiddag 2 april komt om 16.08 uur de oproep voor een zeer dringende interventie. Een zwemmer in zee zou in grote moeilijkheden zijn. Volgens de melding zou de zwemmer ter hoogte van De Haan drijven. Onmiddellijk na de melding rukt de Sterke Dries uit met meerdere redders aan boord. Onderweg naar de locatie wordt alles in voorbereiding gebracht voor een hulpverleningsactie MOB (man over boord). Als de redders de locatie naderen zien ze dat de bemanning van de SPN09 met hun schip niet bij de zwemmer kunnen komen, vanwege de diepgang van het schip. Ook de R6 Orka die ook al ter plaatse is zit met de diepgang, maar een van hun redders probeert al zwemmend het slachtoffer te bereiken, maar dat levert ook problemen op.

 

De Sterke Dries kan met zijn geringe diepgang dichter bij de zwemmer komen en de schipper van de reddingsboot vaart door tot de boot ook de bodem raakt. Onmiddellijk springen 2 redders over boord en gaan rennend door het water naar het slachtoffer. Ze zien dat het hoofd van het slachtoffer voorover in het water hangt. Binnen 15 seconden hebben ze de drenkeling aan boord van de reddingsboot en wordt onmiddellijk met reanimatie gestart. Vrijwel gelijktijdig nadert de Rescue heli uit Koksijde. Ze laten onmiddellijk een medicus vanuit de heli op de reddingsboot neer. Gezien de levensbedreigende situatie besluiten ze het slachtoffer te winchen en met spoed naar het ziekenhuis over te vliegen. De actie verloopt volgens plan en de zwemmer wordt met de heli afgevoerd.

Over de toestand van de zwemmer is niets nader bekend.