Sinterklaas klopt tweemaal aan de deur bij de VBZR

  • Bericht auteur:

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst krijgt vanaf 2017 flinke overheidssteun. Nadat eerder deze week bekend raakte dat de Search and Rescue organisatie jaarlijks op 60.000 euro structurele steun mag rekenen uit de pot van Toerisme Vlaanderen, kreeg het VBZR-team gisteren te horen dat de provincie West-Vlaanderen daar nog eens 21.000 euro bovenop doet ter ondersteuning van de opleiding van de manschappen.

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst is in 1983 oorspronkelijk opgericht om de bootjes vlot te trekken die in de havenheul vastliepen ten gevolge van de verzanding. Anno 2016, 33 jaar later, is de vzw uitgegroeid tot een professionele reddingsdienst. Het team bestaat uit een 35-tal vrijwilligers die dag en nacht, zeven dagen op zeven klaarstaat om mensen in nood te helpen op zee.

Sinterklaas klopt tweemaal aan de deur bij de VBZR

Het VBZR-team rukt jaarlijks gemiddeld zo’n 150 keer uit voor uiteenlopende interventies. In 1987 hielp de toen nog prille vereniging, weliswaar met schaarse middelen, reeds mee aan de reddingsoperatie bij de scheepsramp met de Herald of Free Enterprise. De taak die ze steeds met volle overtuiging en deskundigheid uitvoeren gebeurde tot op heden met inkomsten uit giften en een jaarlijks symbolisch schouderklopje van 2.231 euro vanuit de provincie.

Wanneer de VBZR vorig jaar in oktober amper tien minuten na de oproep als eerste aanwezig was bij de scheepsramp met het vrachtschip de Flinterstar en daarbij als on scene coördinator twaalf bemanningsleden kon redden, werden de Blankenbergse vrijwilligers onthaald als echte helden.

Toen daarmee nog maar eens bewezen was dat de vrijwilligerswerking van het rescueteam van cruciaal belang is op de Noordzee bracht N-VA provincieraadslid Nick Verwimp de kwestie ter sprake in de provincieraad. “Persoonlijk heb ik reeds jarenlang een grote bewondering voor de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst”, zegt stadsgenoot Nick Verwimp. “Na de vele lofbetuigingen die ze vorig jaar in oktober mochten ontvangen, heb ik in diezelfde maand mijn kans gegrepen om de beperkte financiële armslag waarover het Search and Rescue-team beschikt aan te kaarten bij mijn collega’s in de provincieraad. Een jaartje later ben ik trots te mogen aankondigen dat de VBZR vanaf 2017 jaarlijks mag rekenen op 21.000 euro subsidie vanuit de provincie.”

Sinterklaas klopt tweemaal aan de deur bij de VBZR

Gedeputeerde Carl Vereecke:“Binnen het Vlaams regeerakkoord heeft de provincie onder meer de taak om een beleid te voeren rond veiligheid. Op dit moment investeren we op dat vlak reeds voor de kustreddingsdienst IKWV, de brandweer, de MUG-heli en dergelijke. Daarom hebben we gemeend dit ook te kunnen doen voor de werking binnen de VBZR. De toelage die we vrijmaken komt uit de middelen die we hebben in het kader van veiligheidsonderwijs en zal dienen ter ondersteuning voor de opleiding van de manschappen. Het dossier wordt nog dit jaar ter goedkeuring voorgelegd in de provincieraad. Vanuit de deputatie hebben we alvast groen licht gegeven voor een periode van drie jaar.”

Joeri Vermoere, de voorzitter van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst is zeer tevreden met de financiële meevaller. “Jaarlijks stoppen we heel wat tijd in de opleiding en bijscholing van onze vrijwilligers. Dat kost een aardige duit die we tot op heden moesten zien te halen uit giften, het verkopen van lidmaatschapskaarten en de eerder beperkte bijdrage vanuit de provincie. Met de flinke som die ons nu wordt aangereikt vanuit de provincie zullen wij ons niet langer zorgen moeten maken om onze mensen nog beter te kunnen opleiden. De jaarlijkse structurele overheidssteun die ons is toegewezen vanuit de Vlaamse overheid zullen we inzetten voor het onderhoud van onze reddingsboten en het aanleggen van een spaarpotje om de werking van de VBZR naar de toekomst toe veilig te stellen.”

De overheidssteun waarop de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst vanaf nu jaarlijks mag rekenen bedraagt in totaal 81.000 euro. Voor de vrijwilligers die reeds meer dan 33 jaar onbezoldigd jaar in jaar uit, dag en nacht, 7 dagen op zeven, soms met gevaar voor eigen leven, mensen in nood helpen op zee een welverdiend Sinterklaasgeschenk!

Bron: Krant van Blankenberge