In Memoriam Willy de Brauwere zeeredder van het eerste uur

  • Bericht auteur:

De Vrijwillige Blankenbergse ZeeReddingsdienst vzw rouwt bij het overlijden van haar geëngageerd bestuurslid

WILLY DE BRAUWERE

In de eerste plaats willen we onze diepmenselijke deelneming betuigen aan zijn echtgenote Christiane, aan hun kinderen en kleinkind.

Voor de VBZR was Willy gedurende meer dan dertig jaar een veelzijdig medewerker die zijn kennis en vaardigheden enthousiast en zonder voorbehoud inzette voor het helpen en redden van mensen op zee.

Zijn technische kennis, inzicht, vaardigheden en creativiteit vormden in de voorbije tientallen jaren mee de belangrijke basis voor de uitbouw van de VBZR-reddingsdienst naar een professioneel werkende groep vrijwilligers. Willy werkte actief aan het ontwikkelen, verbeteren, oppuntstellen of herstellen van het vele materieel waarmee de VBZR efficiënte interventies onderneemt. Zijn instructies droegen steeds bij tot verbetering en veiliger maken van de interventietaken. Aan de medewerkers gaf hij bovendien graag en spontaan zijn inzichten en deskundigheid door.

Zijn visie en nauwgezetheid als bestuurslid en penningmeester zorgden mee voor de gestage groei van de hulpverstrekkende mogelijkheden van de VBZR. Zijn kritisch inzicht in technische en boekhoudkundige aspecten van de reddingsdienst en de vzw en zijn grondig helpen voorbereiden van beslissingen zorgden en zorgen ervoor dat de krappe middelen van de VBZR correct en optimaal kunnen worden ingezet. Als penningmeester stond hij in voor een sluitende boekhouding, maakte hij budgetten en rekeningen op, vergeleek hij kritisch prijzen en tarieven.

Menselijk, technisch en administratief vormde Willy mee de motor van de VBZR.

Tekst geschreven door het bestuur van de VBZR