Reddingsboot 2022 - 2024

Bouw nieuwe reddingsboot

Om de continuïteit van onze hoogwaardige dienstverlening te garanderen, is de oudste reddingsboot van de VBZR aan vervanging toe.

Een deskundige werkgroep binnen de VBZR ontwikkelt samen met scheepswerf Habbeké in Hoorn (Nederland) een type reddingsboot dat maximaal aan de huidige eisen van ons reddings-en hulpwerk zal voldoen. Onze eigen medewerkers passen hiervoor hun grote ervaring in redding en hulp op zee toe. Ook hun ruime kennis van technische zaken zorgt mee voor een reddingsboot die de vele verschillende uitdagingen aankan.

Specificaties

  • Lengte: 13,81 m
  • Breedte: 4,5 m
  • Gewicht: 12 ton
  • RIB met aluminium romp
  • Snelheid: 40+ knopen
  • Kamewa waterjets
  • MAN i6-850 motoren

Tijdlijn

Februari 2024

Reddingsboot aangekomen in Blankenberge

De nieuwe reddingsboot is echter nog niet operationeel inzetbaar. Er moeten nog tal van afwerkingen gebeuren die makkelijker dicht bij huis plaatsvinden. Oa. belettering, plaatsten verwarming en airco,… Als je de boot ziet langsvaren dan is er mogelijks een testvaart bezig.

December 2023 - 
Begin januari 2024

Verschillende bezoeken van het technisch team

In december 2023 en januari 2024 bracht het technisch team van de VBZR verschillende bezoeken aan de werf voor oa. de oplevering, technische testen, testvaarten, volledige checkup van het schip,…

November 2023

Nieuwe reddingsboot in het water

Video afspelen

Oktober 2023

Update oktober

September 2023

Update september

Elektriciteitswerken zijn volop bezig!

Mei 2023

Update eind mei

Maart 2023

Update eind maart

Casco klaar, op naar de afwerking!

Januari 2023

Update begin 2023

Eind oktober 2022

Update week 43

HET SCHIP WORDT ZICHTBAAR!

Na het plaatsen van de stuurhut op het dek en tal van andere werkzaamheden was het tijd voor het technische team van de VBZR om een bezoek te brengen aan Habbeké Shipyards te Hoorn in Nederland.

De eigenaren van de werf waren zo vriendelijk om op zondag de deuren te openen voor de VBZR en tijd vrij te maken om samen de stand van zaken en de bouwplanning te overlopen.

Na een aangename kennismaking voor sommigen en een blij weerzien voor anderen, werd een ganse dag hard doorgewerkt. Oa. de positie van de handreling, indeling van het dashboard, anker-opbergplek… werden besproken.

Enkele redders brachten de maandag daarop ook een bezoek aan Powerport waar de motoren werden geleverd en testen werden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het systeem die de motoren moet vertragen bij het eventuele kapseizen van de reddingsboot werd getest en op punt gezet.

De motoren kunnen volgende week naar Habbeké shipyards vertrekken om ingebouwd te worden.

Nu het schip echt vorm krijgt is er aan enthousiasme geen gebrek, echter grote geldschieters ontbreken nog. Wil jij ons helpen dit prachtige project volgend jaar af te werken? Meer info op https://www.vbzr.be/help-ons/#steunvbzr

Eind oktober 2022

Update week 43

Oktober 2022

Update week 40

September 2022

Update week 37

Zomer 2022

Update week 33

Zomer 2022

Update week 31

Zomer 2022

Public release

Dit heuglijke nieuws maken we graag kenbaar. We verzamelden eerst de nodige fondsen en contacteerden geïnteresseerde partners zodat met de bouw kon worden gestart. Dankzij de voortdurende steun van de leden van de VBZR en de jarenlange nauwgezette, spaarzame ingesteldheid van de redders en het bestuur, zijn we trots om het leeuwendeel van deze investering zelf te kunnen dragen.

Zoals het er nu voorstaat zal de reddingsboot worden gekocht als “casco”. Dit betekent dat de romp met stuurhuis, tubes, geplaatste motoren en jets wordt afgeleverd door de werf. Uiteraard is het onze wens om het schip helemaal te kunnen afbouwen zodat het zo snel mogelijk ingezet kan worden.

De keuze om zo te starten met de bouw, is goed overwogen. Onze redders zijn ook op maritiem-technisch vlak echte vakmensen die het afbouwen van de reddingsboot indien nodig op zich kunnen nemen.

‘HELP ONS HELPEN’

Ook u kunt de VBZR een helpende hand toesteken. Elke donatie als blijk van waardering of attentie stellen we bijzonder op prijs. Ziet u net als wij een samenwerking zitten of wilt u dat de VBZR dit project verder komt toelichten? Neem contact op via voorzitter@vbzr.be

Uw steun kan terecht op BE15 4727 3855 3130 KREDBEBB – met vermelding van uw naam of firma.

Voorjaar 2022

Finaal ontwerp & start bouw

Met het definitieve ontwerp ging de scheepswerf aan de slag: de werkzaamheden werden gepland en grondstoffen werden aangekocht. De voorbereidende werken zijn intussen gestart.

Zomer 2021

Mockupfase

Een mockup is een houten model van het werkelijke ontwerp. Dankzij de medewerking van Scheepswerven Vandamme te Zeebrugge, kon dicht bij huis en met de nodige flexibiliteit een model op ware grootte gebouwd worden van het dek en het stuurhuis.

Door hier de nodige aandacht en tijd aan te besteden konden problemen in de verdere fases voorkomen worden. Onze schippers en redders konden in dit model plaatsnemen aan boord en aan het stuur om de tekeningen van het ontwerp in werkelijkheid te ervaren.

Punten die in deze fase werden aangepakt waren o.a. de doorgangmogelijkheid en zichtbaarheid rondom het stuurhuis en de binnenindeling van het stuurhuis…

In nauw overleg met Habbeké Shipyards leidde de mockup tot het definitieve ontwerp.

Januari 2020

Ontwerpfase

Een deskundige werkgroep binnen de VBZR start in samenwerking met scheepswerf Habbeké in Hoorn (Nederland) aan het ontwerp van een type reddingsboot dat maximaal aan actuele eisen van reddings-en hulpwerk zal voldoen.

De ervaring en vakkennis van de redders, die gedurende ondertussen meer dan 5000 interventies werd opgedaan, zorgt voor inbreng van onschatbare waarde. Samen met de expertise van de architecten en ingenieurs van Habbeké Shipyards werd gezocht naar het ideale ontwerp voor onze nieuwe reddingsboot.

De nieuwe reddingsboot moet een optimale combinatie zijn van factoren die de redders in alle weersomstandigheden veiligheid en comfort bieden. Daarenboven moeten de eigenschappen van een snel, handig en technisch werkschip er ook in verwerkt zijn.

Tijdens de ontwerpfase werden heel veel nieuwe en oude ideeën vergeleken. Talrijke vergaderingen en aanpassingen van de tekeningen zorgden voor een ontwerp dat op ware grootte kon worden gebouwd: een “mockup”.

... - 2020

Het idee

Bij onze redders, schippers en medewerkers kiemen steeds nieuwe ideeën om de bestaande reddingsvaartuigen te verbeteren. Vaak zijn dit technische aanpassingen, nieuwe apparatuur of een aanpassing van de uitrusting. De grote structurele delen van het vaartuig kunnen echter niet aangepast worden.

Om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen, is onze oudste reddingsboot ondertussen aan vervanging toe. Dit laat toe om alle vernieuwende ideeën te bundelen en met een wit blad te beginnen.